menu
Kontakt
email: arkom@kawaiherbata.com
tel. (22) 371 46 37
tel. 502 858 007
Promocje

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego KAWAIHERBATA.COM


1. Sklep internetowy kawaiherbata.com prowadzony jest przez firmę „Arkom Łukasz Zawadzki” z siedzibą w Słupnie na ul. Wspólna 35c zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 46805.  REGON: 017439620, NIP 1132335229

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do kawaiherbata.com.

4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „koszyka zamówienia”.

5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu kawaiherbata.com potwierdzającą  wysłanie zamówienia.

6. Zamówienie jest przyjęte jest do realizacji w przypadku:- wysłania zamówienia z opcją odbioru osobistego lub przesyłki pobraniowej- wpłynięcia środków na konto firmowedz- potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu www.payu.pl .

7. Kawaiherbata.com w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia

8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone oraz spełnienia warunków zawartych w punkcie 7 regulaminu.

9. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji  w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego kawaiherbata.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Kontrahenci hurtowi po otrzymaniu danych do logowania mają dostęp do cen hurtowych netto oraz brutto.

11. Kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12. Kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Nie dotyczy to towarów przyjętych do zamówienia. 

13. Kawaiherbata.com pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie www.kawaiherbata.com/pomoc/koszty_wysylki/

14. Każda transakcja potwierdzona jest paragonem lub fakturą VAT.

15. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto kawaiherbata.com, za pomocą systemu www.payu.pl lub przy odbiorze osobistym.

16. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się kawaiherbata.com za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamacje należy podać imię i nazwisko zamawiającego, opisać przedmiot reklamacji Dobrze jest dysponować dowodem zakupu (paragon lub kopia faktury VAT) dołączonym do przesyłki.- Można zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.- Zwroty prosimy kierować na adres podany w dziale kontakt. z dopiskiem „zwrot”. Zwrot gotówki nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia doręczenia towaru.- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

17. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego kawaiherbata.com - Kawaiherbata.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia lecz nie dotyczy to przyjętych zamówień. Przyjęte zamówienia objęte są regulaminem z chwili złożenia zamówienia.

18. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego prosimy przesyłać na adres arkom@kawaiherbata.com 

 
Logowanie »
Rejestracja »
Rejestracja »
Brak produktów w koszyku